Rare Digital Phenomena

The series ‘Rare Digital Phenomena’ is a follow up from the series ‘Glitches’.

During my work on this series, I encountered forms in this virtual world that are
derived from reality, but that I could no longer recognize or explain. By now, the
digital world has developed and expanded to such an extent that it may contain
phenomena forming a class of their own; in this digital world, just as in nature, we
may discover complex phenomena that cannot be directly understood. This idea
formed the starting point for my sequel series, ‘Rare Digital Phenomena’.

Tijdens het werken aan deze serie stuitte ik op vormen in deze virtuele wereld die een afgeleide zijn van de werkelijkheid, maar die ik zelf niet meer kon herkennen of verklaren. Inmiddels is de digitale wereld dus zo ver ontwikkeld en uitgedijd dat het eigensoortige fenomenen kan bevatten. Dat er net als in de natuur complexe en niet direct te begrijpen verschijnselen in te ontdekken zijn. Dit idee vormt het uitgangspunt voor mijn nieuwe serie ‘Rare Digital Phenomena’.

← Back