Aanvraag Bewezen Talent Mondriaan Fonds gehonoreerd, 2017